Installation av din skivspelare


Anslut kontakterna enligt pickuptillverkarens instruktioner. Pickuperna har oftast färg eller bokstavsmarkering. Röd kabel (het höger kanal) ansluts på R. Grön kabel (höger kanal) ansluts på G. Vit kabel (het vänster kanal) ansluts på W. Blå kabel (vänster kanal)ansluts på B. Eller då motsvarande färgmarkering.


Skruva fast pickuppen på tonarmen, dra åt skruvarna så det fortfarande är möjligt att ändra pickupens läge. Se till att kablarna inte kläms fast för att kunna justera längden, dvs. dra tillbaka överflödig kabel. Tänk på att vända pickupen rätt – kullagren skall vara på tonarmens ovansida

 

Se till så pickupen är monterad rakt på tonarmen, justera vid behov, genom att vrida på pickupen.


Sätt i tonarmen (vagnen) i glasröret. Justera azimut dvs. att pickupen har en rak lodrätt linje, använd något som är i vinkel t ex ett paper. För att justera vrid pickupen i läge. OBS var försiktig och håll emot så inte glasröret spräcks. Nu kan pickupen skruvas fast att den inte under normala förhållanden kan ändra läge. Se också till så inte pickupens läge ändras när skruvarna dras till. I och med att vagnen drivs av skivans spår och påverkar nålen kan azimut behöva justeras efter avlyssning

Anslut kontakterna enligt pickuptillverkarens instruktioner. Pickuperna har oftast färg eller bokstavsmarkering. Röd kabel (het höger kanal) ansluts på R. Grön kabel (höger kanal) ansluts på G. Vit kabel (het vänster kanal) ansluts på W. Blå kabel (vänster kanal)ansluts på B. Eller då motsvarande färgmarkering.


Inställning av VTA (vertical tracking angle)

Grovinställning se äveninställning av nåltryck

1. Lossa stoppskruven, placerad på baksidan av Cantus huset, lossa den så pass att huset kan vridas men inte glider ner på fot röret.

2. Lägg på filtmattan och en LP skiva av medel tjocklek


Pickup tillverkarna brukar beskriva hur VTA ska ställas in, oftast är det pickupens över/undersida som ska vara paralell med vinyl skivan, ibland ska fronten vara vinkelrät mot skivan.

3. Höj och sänk Cantus huset på röret så VTA är rätt, ta också hjälp av tonarmsrören. De ska nästan alltid vara parallela med skivtallriken.

4. När vinkeln är rätt skruva fast stopp skruven


5. På fotens rör finns också en aluminium ring, lås fast den med låsskruven direkt mot Cantus huset


Ställ radie vinkeln. Nålspetsen ska följa en rak linje in mot skivtallrikens centrum. Det enklaste är at rita en blyertslinje direkt på skivtallriken. Vill ni inte göra det, lägg ett papper på och rita linjen på det.


Lossa låsskruven på Cantushuset men inte den på den extra aluminium ringen. vrid tonarmen så pickup nålen följer linjen in mot centrum. När radien är korrekt - var noga- lås fast Cantushuset med stoppskruven


Nu är det också lämpligt att justera nåltrycket, återigen följ pickuptillverkarens anvisningar. Nåltrycket ändras genom att flytta mässingsvikterna på tonarmsrören.
Här skiljer sig Cantus armen från traditionella pivot armar Den har ju ingen väldefinierad lagringspunkt, eftersom vagnen går i röret med fyra kontaktpunkter. Därför blir tonarmens lagringspunkt dynamisk, dvs. den definieras först när skivan spelas och vagnen rör sig i glasröret. Det medför att en nålvåg kommer visa olika värden beroende på var vagnen befinner sig i röret, nålvåg är bara ett hjälpmedel för att kunna se ungefär vilket nåltryck armen är inställd på.
När inställningen är riktigt gjord ska nålarmen (cantilevern) ha en vinkel mot skivytan om 18 grader (de-fact standard i Europa, det är den vinkeln som är Vertical Tracking Angle, VTA). Klipp gärna till en liten pappersbit med en 18 graders vinkel som kan användas för att syfta med. VTA ändras både när man ändrar höjd på Cantushuset och när man ändrar nåltrycket. Därför: när vi ändrar nåltrycket förändras den VTA-inställning vi just gjorde. Och omvänt. Detta innebär att när nåltrycket är inställt bör vi kolla VTA vinkeln igen så dessa inställningar kan behöva upprepas flera gånger, återigen lyssna er fram.


Skivspelaren ska stå i våg både framifrån och från sidan. Använd ett vattenpass av någon form. Då pickupen drivs framåt av skiv-spårets yttersida kan man höja tonarmssidan några mm för att få ballans mellan kanalerna.

 


På skivspelarens baksida finns anslutningar:
Jordkabeln ska anslutas till förstärkarens jordanslutning Likaså RCA kontakterna Right är höger kanal och är oftast märkt röd. Left är vänster kanal och är oftast märkt svart eller vit. Det medföljer en adapter som ska anslutas till strömuttaget endast 24 V AC får användas.


Det finns en mängd olika pickuper med olika vikter och vid lättare pickuper kan det behövas en monterings bricka av mässing i stället för aluminium. De standard detaljer som följer med kanske inte passar just din pickup. Då finns det möjlighet att beställa både tyngre motvikter och monteringsbricka.


Normalt levereras Cantus med monterat glasrör, men kanske olyckan har varit framme och det måste ersättas. Gör då så här: Lägg lite lim i hålet för glasröret. Använd ett vanligt hobby lim, (ej gummi artade limmer som kontaktlim eller silikon) som har längre torktid att inte glasröret fastnar innan du har hittat rätt position.


Sätt glasröret på plats genom att vrida det så limmet sprids runt om. Slitsens centrum ska vara "kl 09.00 med en tendens mot 08.00) Sätt tillbaka vagnen och kolla att den inte tar i glasrörs kanter när den är uppe och nere. Glasröret ska också sitta parallellt med skivtallriken, det kan vara att det behövs ett stöd medan limmet torkar.