Montering av skivspelare

Det är en vanlig missuppfattning att skivspelare alltid är färdigmonterade från start och att de inte kräver någon form av justering. Detta stämmer inte. De flesta skivspelare är relativt välinställda när de är nya från fabriken, men en del kan behöva ändringar och inställningar för att fungera optimalt.

Montera och ställ in din skivspelare

En av de viktigaste delarna på en skivspelare är pickupen. Det är den som läser av de spår som finns i skivan, och som sedan omvandlar de rörelser som bildas när skivspelaren är igång till en form av elektrisk energi. För att denna pickup ska fungera på bästa sätt behöver skivspelaren vara korrekt inställd.

För att skivspelaren ska fungera korrekt är det också viktigt att den står vågrätt. När skivspelaren står ojämnt kan tonarmen och skivtallriken påverkas, så att de inte fungerar på bästa sätt. Ett vattenpass kan användas för att justera skivspelaren så att den står vågrätt. Vissa modeller har fötter som kan justeras. Det är dock viktigt att i första hand se till att underlaget är helt jämnt innan några ändringar görs på själva skivspelaren.

När det är säkerställt att själva skivspelaren står korrekt är det dags att justera pickupen. Den är monterad med två skruvar som kan sitta längs med sidan på pickupen, eller ovanpå själva pickuphuset. Det första som behöver göras är att montera pickupen så den sitter på tonarmen. Detta görs med nämnda skruvar. Därefter ska de fyra ledningarna anslutas, och skruvarna dras sedan åt lätt. Det är viktigt att se till att pickupen fortfarande har möjlighet att vridas på armen. När detta är klart är det dags att justera pickupen. Den behöver ha rätt vinkel jämfört med skivans spår. För detta ändamål går det bra att använda en så kallad ”protractor”. Denna läggs på skivtallriken och det lilla hålet dras över centrumpinnen. Sedan placeras nålen i krysset som finns mellan protractorns linjer. Pickuphuset ska sedan justeras så att det ligger i linje med papperets linjer.