Opus3 Cantus tonarm


En tonarms huvuduppgifter är att i varje delmoment att skapa för en för pickupen absolut referens mot skivan, den andra uppgiften att den skall
kunna följa frammatningen av skivspåret och isolera mot oönskad information såsom skivojämnheter som ligger under det hörbara området vidare skall den ge pickupen möjlighet att läsa skivinformationen på samma sätt som graververket graverat skivan.

Den traditionella lösningen är att göra en s.k. pivotarm. Den ger en bra följsamhet. Nackdelen att är pivotarmen låter pickupen läsa
informationen på fel ställe med hög distorsion som följd. Nästa problem är att pivotarmen utgör en resonator med oönskat energitillskott och
anpassninsproblem mot olika pickuper men också känslighet rör akustisk och mekaniskt intrålad energi.
Opus3 Cantus representerar ett nytänkande. En större del av de traditionella problemen med skivavspelning har eliminerats genom
nytänkande konstruktionslösning. Den första förutsättningen för låg distorsion, är att pickupnålen i varje
delmoment spelar av skivan där den graverats av gravernålen. Den andra förutsättningen är att systemet befrias från egenresonans och
förstärkning av resonanser som uppkommer i systemet.

Cantus är genom sin konstruktion i varje del befriad från resonanser.
Grundresonansen är miminerad genom att systemet har en "virtuella" pivotpunkter. Reduktionen av systemresonans gör att Cantus är
praktiskt taget okänslig för yttre störningar, akustisk återkoppling mm. Det ger också en stabil ljudbild, då systemets rörliga massa är låg.
Kravet på naturtrogen återgivning är givetvis övergripande. Cantus skall dessutom kunna anpassas till nästan alla förekommande skivspelare.
Den skall vara driftsäker. Cantus skall vara enkel att hantera och om en olycka är framme enkel att reparer